رشد مناسب ماهی قزل آلا به عوامل مختلفی نظیر دمای آب، کیفیت آب و میزان اکسیژن و دی اکسید کربن موجود در آن، عوامل محیطی، شرایط نوری ، تراکم ماهی ها و میزان و نوع غذای مصرفی آنها بستگی دارد. در بین همه این عوامل تغذیه ماهی ها بیشترین هزینه را در بر دارد و میزان نور آب باید طوری باشد که ماهی بتواند غذای خود را ببیند تا آن را بخورد. به طور کلی در پرورش قزل آلا شفافیت باید تا کف استخر تامین شده باشد و میزان مواد معلق آن باید کمتر از ۳۰ میلیگرم در لیتر باشد.

تغذیه ماهی قزل آلا در محیط طبیعی:

موادی که ماهیان قزل الا در شرایط طبیعی با آنها تغذیه می شوند عبارتند از: ۱- ماهیان ریز ۲- حشرات آبزی ۳- لارو حشرات آبزی ۴- حشرات پروازی سطح آب ۵- کرمها ۶- سخت پوستان.

انواع غذاهای مصرفی ماهی قزل آلا:

۱- غذای تر با میزان رطوبت ۴۵ تا ۷۵% نوعی از غذای ماهی است که به صورت دست ساز تهیه می شود و این غذا را بصورت چرخ شده و نشده به مصرف می رسانند.
۲- غذای مرطوب با میزان رطوبت ۳۰% به صورت دست ساز تولید می شود و معمولا بصورت چرخ کرده استفاده می شود.
۳- غذای خشک یا پلت تولید کارخانجات آبزیان با میزان رطوبت کمتر از ۱۰%. شامل مخلوطی ساده ای از اجزای خشک است که آنها را بصورت حبه یا فشرده در می آورند.

معایب غذاهای تر و مرطوب

 1. مواد اولیه به کار رفته در خوراک ممکن است دارای کیفیت مناسب نباشد.
 2. خوراک تولید شده ممکن است از نظر ترکیبات بالانس و متعادل نباشد.
 3. به علت بالا بودن میزان رطوبت، ماندگاری خوراک خیلی کم است.
 4. ضریب تبدیل خوراک بالاست، احتمال آلودگی آب وجود دارد.
 5. ذرات غذا ممکن است خوب آسیاب و میکس نشده باشند.
 6. سایز غذای تولیدی ممکن است متناسب با اندازه دهان ماهیان نباشد.
 7. احتمال آلودگی محیط زیست وجود دارد.
 8. احتمال مسمومیت غذایی ماهیان بالاست.
 9. ممکن است خوراک بهداشتی نباشد.

مزایای خوراک خشک( پلت) تولیدی کارخانجات:

 1. خوراک کنسانتره توسط کارشناس تغذیه فرموله می شود بنابراین ترکیبات آن بالانس است.
 2. خوراک، تحت دمای بالا تولید می شود در نتیجه بهداشتی تر است.
 3. ذرات غذا خوب آسیاب و میکس می گردند.
 4. چون ضریب تبدیل مناسب دارد آب استخر را کمتر آلوده می کند.
 5. اندازه پلتهای غذایی متناسب با وزن ماهیها و اندازه دهان ماهیها ساخته می شود.
 6. بسته بندی مناسب و بهداشتی دارد.
 7. حمل و نقل و انبار نمودن آن آسان است.
 8. چون رطوبت غذا پایین است حدود ۳-۲ ماه خوراک را می توان نگهداری نمود.