ماهیان سردآبی پرورشی ایران :


قزل‌آلای رنگین کمان :
‌ این ماهی در آبهای سرد و غنی از اکسیژن زندگی می‌کند این ماهی بومی سواحل اقیانوس آرام و آمریکای شمالی است و در سال 1880 به اروپا آورده شد و به تدریج به نقاط مستعد در سراسر دنیا معرفی شد. بدن این ماهی پوشیده از خال سیاه ستاره‌ای شکل است وماهیان دارای دو نوار به صورت رنگین‌کمان در دو طرف سطح بدن می‌باشند . نام علمی آن Onchorhynchus mykiss و از خانواده Salmonidae می‌باشد. زمان تخم‌ریزی این ماهی از ماه دی تا اردیبهشت ماه است وزن ماهی قزل‌آلا در شرایط طبیعی در بعضی دریاچه‌ها به 9 کیلوگرم می‌رسد . به نظر می‌رسد که بهترین شرایط رشد در شرایط طبیعی در دریاچه‌های کم عمق با سنگ‌های آهکی و PHکم قلیایی دارد.

ماهی قزل‌آلای خال‌قرمز : این ماهی وابسته به آبها ی کوهستانی است و از لحاظ شکل و رنگ بسیار متنوع است و وجه تمایز آن با قزل‌آلای رنگین‌کمان وجود خال‌های قرمز نارنجی می‌باشد . ماهی آزاد دریای خزر وابستگی نزدیکی با قزل‌آلای خال قرمز دارد . اندازه ماهی خال قرمز وابستگی به محیط و میزان غذای طبیعی دارد و به ندرت از 45 سانتیمتر تجاوز می‌کند . تخم‌ریزی در پاییز واوایل زمستان روی بستر شنی باجریان کند آب انجام می‌گیرد . این ماهی گوشت‌خوار است و غذای اصلی آن انواع سخت‌پوستان ، لارو حشرات وماهیان ریز می‌باشد و در نزدیکی بستر رودخانه زندگی می‌کند و از این لحاظ با ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان که بیشتر وابستگی به سطح آب دارد متمایز است.
تغذیه ماهی قزل‌آلای خال‌قرمز با غذای دستی با مشکل همراه است و بازده غذایی آن کمتر می‌باشد . ماهی قزل‌آلای خال‌ قرمز نسبت به کیفیت وکمیت آب نیز از قزل‌آلای رنگین کمان حساستر است در حال حاضر بومی رودخانه‌های جنوب دریای خزر در دامنه‌های البرز و بعضا رودخانه‌های داخل کشور در دامنه‌های زاگرس می‌باشد .
به دلایل ذیل ماهی قزل‌آلای رنگین کمان نسبت به قزل‌آلای خال قرمز ارجح تر جهت پرورش و تکثیر مصنوعی می‌باشد :
1) ماهی قزل‌آلای رنگین کمان به مراتب آسانتر از ماهی قزل‌آلای خال قرمز نسبت به محیط سازگاری حاصل می‌نماید . تمایل بیشتری به اهلی شدن دارد واز غذای دستی آسانتر استفاده می‌کند . نسبت به درجات بالای آب و کمبود آکسیژن مقاوم می‌باشد و در آبی که به اندازه کافی تعویض می‌شود می‌تواند درجات 20 الی 22 درجه سانتیگرادو در کوتاه مدت حتی 24 درجه سانتیگراد را تحمل کند .
ماهی قزل‌آلای رنگین کمان نسبت به بیماری‌ها به مراتب مقاوم‌تر است.
3)نمو تخم در مدت کوتاهترانجام می‌شود و رشد آن سریع‌تر است. کمتر گوشت‌خوار است و یا ماهیان کمتری را شکار می‌کند. از انواع کرم‌ها و نرم‌تنان تغذیه و آنها را در کف آبگیر جست‌وجو می‌کند . دارای رشد سریع می‌باشد و تحت مدیریت خوب و در صورت برخورداری از تغذیه مناسب در درجه حرارت مطلوب رشد 9ـ 7 ماه طول می‌کشد که بچه ماهی‌ها با وزن 2 گرم به وزن 250 گرم برسد.