توضیحات

شرکت ماه دانه زاگرس با استفاده از دانش متخصصین تغذیه ماهی و بر اساس جدیدترین اطلاعات علمی روز دنیا و همچنین همکاری با مراکز پرورشی گونه های دریایی در جنوب کشو اقدام به تولید خوراک ماهیان دریایی نموده است که حاصل آن تولید خوراک با کیفیتی بوده که گزارشات مثبتی در خصوص رشد و ضریب تبدیل مناسب آن از مراکز پرورشی را به دنبال داشته است.

این خوراک با استفاده از پیشرفته‌ترین سیستم اکستروژن و به صورت آهسته فرو رونده تولید می‌گردد. استفاده از محرک‌های سیستم ایمنی به منظور غنی کردن خوراک، در کنار پایش مستمر کیفیت فیزیکی و قابلیت هضم خوراک در آزمایشات کنترل کیفیت تضمین کننده سلامت ماهی و جلوگیری از آلودگی محیط‌های پرورشی است.